Fedactio : Kortverhaalwedstrijd

De Federatie van Actieve Verenigingen van België organiseert in 2012 de eerste editie van de nationale Fedactio Kortverhaalwedstrijd. De nationale kortverhaalwedstrijd wil de maatschappelijke cohesie vergroten door de mensen aan het denken te zetten over thema’s als kunst van het samenleven, culturele diversiteit, empathie, dialoog, tolerantie en vriendschap. De deelnemers worden uitgedaagd om in het kader van één of meerdere van bovenstaande thema’s een kortverhaal te schrijven. De professionele jury bestaande uit prominente auteurs, redacteurs, uitgevers en recensenten zal de ingestuurde manuscripten lezen en beoordelen en de 3 beste werken uitkiezen. De finalisten zullen tijdens de prijsuitreiking op 8 december 2012 in de bloemetjes gezet worden en zullen ze mooie prijzen in ontvangst nemen zoals een Ipad, e-reader en cadeaucheques.

Wie zijn wij?

Federatie van Actieve Verenigingen van België (Fedactio) is een koepelorganisatie die bestaat uit verschillende middenveldorganisaties die via hun activiteiten en projecten een blijvende bijdrage willen leveren aan de samenleving. Samen met haar lidverenigingen streeft Fedactio ernaar om antwoorden te bieden op de sociale, economische, culturele uitdagingen van vandaag en de specifieke onderwijsproblemen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt. Ze werkt in dit kader projecten uit waarmee ze op een concrete manier haar doelstelling wil verwezenlijken.

Fedactio werd opgericht in mei 2010 nadat 25 stichtende verenigingen de oprichtingsstatuten ondertekenden. De federatie wil door de onderlinge samenwerking te versterken en door op alle vlakken ondersteuning te bieden de slagkracht van de lidverenigingen verhogen. Fedactio is een landelijke organisatie en is dus actief over de drie Gewesten heen.

De Jury

Prijzen

Wedstrijdreglement

 1. Deelnemers moeten minimum 16 jaar en wonende te België zijn.
 2. Elke deelnemer mag slechts één manuscript indienen dat één verhaal bevat in het Nederlands of het Frans.
 3. Het verhaal moet oorspronkelijk behoren tot de deelnemer en mag nog niet uitgegeven zijn zodat de deelnemer zelf over het volle eigendomsrecht ervan beschikt. Fedactio vzw bezit het publicatierecht voor de ingezonden manuscripten. De deelnemer beschikt over het auteursrecht.
 4. De juryleden van de wedstrijd mogen niet deelnemen.
 5. Fedactio looft een Ipad uit aan de winnaar, een e-reader aan de tweede finalist, een cadeaucheque ter waarde van 100 euro aan de derde finalist.
 6. Het verhaal mag zowel via mail ([email protected]) als post verzonden worden. Bij een zending via de post, moet het verhaal in 3-voud verzonden worden.
 7. Verplichte typinstructies: marges 3 cmlinks en rechts – 1.5 interlinie, paginanummering, pagina’s op één zijde bedrukt, lettergrootte 12 en lettertype Times New Roman.  Op elk van de exemplaren vermeldt de deelnemer de titel van het werk. De gegevens (naam, adres, geboortedatum) van de deelnemer  worden vermeld op een apart blad, gevoegd bij het omslag of in de mail. De naam van de auteur mag niet vermeld worden op de bladzijden van het verhaal. De verhalen zullen anoniem beoordeeld worden.
 8. Ingezonden verhalen kunnen niet teruggetrokken of veranderd worden.
 9. Ingediende verhalen moeten minimum 1000 woorden tellen  en maximum 10.000 woorden.
 10. De quotering van de jury bepaalt de eindselectie.
 11. De uitspraak van de jury zal tijdens het slotevenement worden bekendgemaakt aan de winnaars.
 12. De finale vindt plaats op 30 maart 2013 in Brussel.
 13. Vanaf het moment dat dit reglement wordt verspreid, mogen verhalen worden ingezonden p/a: Kortverhaalwedstrijd, Fedactio, Paleizenstraat 27 , 1030 Brussel. De inzendtermijn wordt afgesloten op  28 februari 2013. Poststempel geldt als datum van inzending.
 14. Door zijn deelname bevestigt de auteur het reglement aanvaard te hebben.

Inshrijven

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Français.

Contact

Loading

Done!

Error

Sturen

Succes

Votre inscription à bien été reçu. Nous vous répondrons dans le plus bref délais. Bien à vous.

Partners

fedactio logo
francolympiades logo
vlaamseolympiades logo
aeb logo